ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
187
เมื่อวานนี้
115
เดือนนี้
4,490
เดือนที่แล้ว
4,538
ปีนี้
19,568
ปีที่แล้ว
31,902
ทั้งหมด
207,460
ไอพี ของคุณ
3.239.8.7

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2565 (PA) พร้อมแนวทางปฏิบัติแนบท้ายและแบบประเมิน30 พ.ย. 2565
2หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256619 ก.ย. 2565
3หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ8 ก.ค. 2565
4การเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น8 ก.ค. 2565
5ปฏิทิน ขั้นตอนและวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการ8 ก.ค. 2565
6สรุประเบียบการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง1 ต.ค. 2563
7หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2555 1 ต.ค. 2563
8หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2563 15 ก.ค. 2563

1