ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

มูลนิธิ

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
248
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
4,543
เดือนที่แล้ว
6,173
ปีนี้
42,251
ปีที่แล้ว
31,902
ทั้งหมด
230,143
ไอพี ของคุณ
44.192.254.173

1
โครงการ นายอำเภอ พาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ 8 กันยายน 2566 ณ วัดทาดอยคำ นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภา และกลุ่มกิจกรรมที่ 4 เข้าร่วมโครงการ นายอำเภอ พาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
08 กันยายน 2566

ลงพื้นที่ช่วยเหลือนาข้าวของเกษตรกรที่รับความเดือดร้อนในเขตเทศบาลตำบลทากาศเหนือ,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ 7 กันยายน 2566 นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้ประธานสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรตำบล สำรวจแปลงนาข้าวของเกษตรกรที่รับความเดือดร้อน และมอบเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมการระบาด พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดต่อไป
07 กันยายน 2566

กิจกรรมโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2566 (World Rabies Day 2023),เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ 7 กันยายน 2566 นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทากาศเหนือ ร่วมกิจกรรมโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2566 (World Rabies Day 2023) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และร่วมรับประกาศนียบัตรการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ อำเภอแม่ทา ร่วมกับนายอำเภอแม่ทา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่ทา จำนวน 8 แห่ง
โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง
07 กันยายน 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทากาศเหนือ,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ 4-5 กันยายน 2566 นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียม การเก็บ ขน ขยะมูลฝอยประจำเดือนกันยายน ในเขตเทศบาลตำบลทากาศเหนือ
05 กันยายน 2566

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทากาศเหนือ นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิต และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
05 กันยายน 2566

งานตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์และล้างทำความสะอาดสะพานข้ามลำห้วยแม่ขนาด,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ 1 กันยายน 2566 นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้ช่างไฟฟ้า และ จพง.ปภ.ของเทศบาลลงพื้นที่ร่วมกับสมาชิกสภาเขต2 ทำการตัดกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์ บริเวณข้างถนนและล้างทำความสะอาดสะพานข้ามลำห้วยแม่ขนาด ระหว่างบ้านดอยาว-บ้านป่าเลา
01 กันยายน 2566

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ตามโครงการผู้ว่าฯพาเข้าวัด,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 07:00 น. ณ วัดทาหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้ นายธนาทร อุตโพธิหา รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ พร้อมด้วยกลุ่มกิจกรรมที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ตามโครงการผู้ว่าฯพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566-2567
31 สิงหาคม 2566

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้นายธนาทร อุตโพธิหา รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ในเขตเทศบาลตำบลทากาศเหนือเข้าร่วมโครงการนี้ ณ อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ
31 สิงหาคม 2566

การประชุมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ ครั้งที่ 1/2566,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้นายธนาทร อุตโพธิหา รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลทากาศเหนือ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ
31 สิงหาคม 2566

งานตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลทากาศเหนือ,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้ช่างไฟฟ้าเทศบาลฯ ลงพื้นที่ร่วมกับสมาชิกสภาเขต2 ทำการตัดกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์ บริเวณข้างถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลทากาศเหนือ ถนน สายบ้านดอยคำ-บ้านป่าเลา
 
30 สิงหาคม 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ สภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือโดย นายเกรียงศักดิ์ ปัญญากาศ ประธานสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
-เรื่องที่ 1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ)
-เรื่องที่ 2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วาระที่ 3 (ขั้นลงมติ)
-เรื่องที่ 3 การพิจารณาโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(2.1) ปรับปรุงระบบประปาสำนักงานเทศบาลตำบลทากาศเหนือ งบประมาณ 60,000 บาท
(2.2) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) งบประมาณ 5,000 บาท
(2.3) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) งบประมาณ 13,800 บาท
(2.4) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) แบบสองบาน จำนวน 3 หลัง (สำนักปลัดเทศบาล) งบประมาณ 18,000 บาท
-เรื่องที่ 4 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณ 10,000 บาท
-เรื่องที่ 5 ขออความเห็นชอบในการพิจารณารับสินทรัพย์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดารตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านผาด่าน ชุมชนบ้านปงผาง ชุมชนบ้านแม่สะแงะ จำนวน 3 แห่ง
และข้อราชการสำคัญอื่นๆที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสภา โดยมีนายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมประชุม
29 สิงหาคม 2566

โครงการอบรมกลุ่มอสม.และแกนนำด้านการแพทย์แผนไทย บ้านนาห้า,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ 27 สิงหาคม 2566 นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้ นายธนาทร อุตโพธิหา รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมกลุ่มอสม.และแกนนำด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทากาศ และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการนี้ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาห้า
***************************************
 
27 สิงหาคม 2566

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข บ้านแม่ขนาด,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ 26 สิงหาคม 2566 นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้ คงศักดิ์ ทะนะเงิน รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ขนาด
26 สิงหาคม 2566

ชุมชนท่องเที่ยว Tha kad Village ,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านเที่ยว : ชุมชนท่องเที่ยว Tha kad Village และศูนย์เรียนรู้ Mae Tha Eco Print ลำพูน ณ ที่ทำการกลุ่มผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ สตรีอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
***************************************
25 สิงหาคม 2566

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้ยงต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับ อสม.,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้ยงต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับ อสม. โดยมีประธานสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทากาศ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ และอสม. เข้าร่วมโครงการนี้ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทากาศ
***************************************
25 สิงหาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 44  (660 รายการ)