ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
335
เดือนนี้
3,196
เดือนที่แล้ว
3,348
ปีนี้
9,445
ปีที่แล้ว
31,902
ทั้งหมด
197,337
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240

1
งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และต่อต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลทากาศเหนือ,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (19 มี.ค.66) เทศบาลตำบลทากาศเหนือ นำโดย นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และต่อต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลทากาศเหนือ ประจำปี 2566
โดยมี นายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. มีการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน การแข่งขันกองเชียร์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และกีฬาสากล ตลอดทั้งวัน ณ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่
19 มีนาคม 2566

วันท้องถิ่นไทย 2566,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (18 มี.ค. 2566) เวลา 07.30 น.
นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้ นายวรพงศ์ เอกไธสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ เทศบาลตำบลทากาศเหนือ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะ ต.ท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า)
18 มีนาคม 2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (16 มีนาคม 2566) เวลา 15.00 น. นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ พร้อมด้วยนายคงศักดิ์ ทะนะเงิน รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ , กลุ่มกิจกรรมกลุ่มที่ 5 ของเทศบาลฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลทากาศ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสานีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ อุสาหะพงษ์สิน ปลัดอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ วัดทาดอยคำ
16 มีนาคม 2566

จิตอาสา,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (16 มี.ค. 2566) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทากาศเหนือร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่ทา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดทาดอยแช่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลฯ เทศบาลตำบลทากาศ (สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ) พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 100 คน โดยมีนายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ วัดทาดอยแช่ หมู่ที่ 3 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
16 มีนาคม 2566

พิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมโดยการใช้ภูมิปัญญาความเชื่อในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับธรรม,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (8 มี.ค. 2566) นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ, สท.เขต 2, ผอ.กองช่าง, รก.ผอ.กองสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมโดยการใช้ภูมิปัญญาความเชื่อในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับธรรมชาติ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ปี 2566
ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ณ ป่า ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านผาด่าน
08 มีนาคม 2566

การประชุมพนักงานประจำเดือน ,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ ( 8 มี.ค. 2566 ) เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ได้มีการประชุมพนักงานประจำเดือน โดยนายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้นางสาวสายสมร ศิริษะ ปลัดเทศบาลตำบลทากาศเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้น และบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ ให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองทุกกอง ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ
08 มีนาคม 2566

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอแม่ทา,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลทากาศเหนือ นำโดยนายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอแม่ทา โดยมีนายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี

และทางเทศบาลตำบลทากาศเหนือ ได้รับรางวัลทั้งหมด 1 รางวัล ได้แก่
1. กีฬาเปตองหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทาสบเส้า
03 มีนาคม 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ ( 2 มี.ค.2566) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ สภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ โดยนายอนันต์ โชคอรพันธ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
โดยมีนายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม
02 มีนาคม 2566

การประชาคม หมู่ที่ 14 บ้านปงผาง,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (28 ก.พ. 2566) เวลา 13.00 น. นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้นายธนาทร อุตโพธิหา รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 1 (ครั้งที่ 1/2566) ของเทศบาลตำบลทากาศเหนือ และการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2566
โดยปัญหาความต้องการของบ้านปงผาง ตามมติการประชาคม 5 อันดับแรกคือ
1.ปรับปรุงทางลำลองเข้า-ออกหมู่บ้าน
2.ก่อสร้างแท้งค์เก็บน้ำประปาหมู่บ้าน
3.ติดตั้งเสาสํญญาณโทรศํพท์
4.ขุดบ่อน้ำตื้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค
5.พัฒนาหมู่บ้านให้เปป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
28 กุมภาพันธ์ 2566

การประชาคม หมู่ที่ 15 บ้านแม่สะแงะ,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (28 ก.พ. 2566) เวลา 10.00 น. นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้นายธนาทร อุตโพธิหา รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 1 (ครั้งที่ 1/2566) ของเทศบาลตำบลทากาศเหนือ และการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2566
โดยปัญหาความต้องการของบ้านแม่สะแงะ ตามมติการประชาคม 5 อันดับแรกคือ
1.ปรับปรุงทางลำลองสายบ้านผาด่าน-แม่สะแงะ
2.ปรับปรุงฝายในลำห้วยแม่ขนาด
3.ส่งเสริมอาชีพ(เศรษฐกิจพอเพียง,ทอผ้า,จักรสาน,ปลูกกาแฟ)
4.ปรับปรุงฝายในลำห้วยแม่สะแงะ
5.ปรับปรุงศาลาที่พักในสุสาน
ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
28 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และต่อต้านยาเสพติด,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (27 กุมภาพันธ์ 2566) นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และต่อต้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลทากาศเหนือ
ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขันคือ
1.กีฬาสากล ได้แก่
1.1.ฟุตบอล 7 คน (ชาย)
1.2.เซปักตะกร้อ (ชาย)
1.3.วอลเลย์บอล (ชาย/หญิง)
1.4.เปตอง (ชาย/หญิง)
2.กีฬาพื้นบ้าน ได้แก่
2.1.ตีกอล์ฟ (ชาย/หญิง)
2.2.วิ่งผลัดคีบปิงปอง (ชาย/หญิง)
2.3.วิ่งกระสอบ (ชาย/หญิง)
2.4.เตะปี๊บ (ชาย/หญิง)
3.อื่นๆ
3.1.การประกวดกองเชียร์
3.2ประกวดขบวนพาเหรด
โดยมีคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล และประธานแม่บ้านแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาล เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
ณ อาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ
27 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการพระธรรมจาริก ปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (25 กุมภาพันธ์ 2566) นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้นางสาวสายสมร ศิริษะ ปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเขิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้โครงการจัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก ปีงบประมาณ 2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาสมัครสมาน เกิดความสามัคคีในชุมชน พัฒนาด้านจิตใจยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในเด็กเยาวชนและราษฏรบนพื้นที่สูง กลุ่มเป้าหมาย 52 คน ซึ่งจัดขึ้นโดยเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง อ.แม่ทา
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ขนาด หมู่ที่ 8 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา
****************************
25 กุมภาพันธ์ 2566

การประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านแพะยันต์,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (24 ก.พ. 2566) เวลา 13.00 น. นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 1 (ครั้งที่ 1/2566) ของเทศบาลตำบลทากาศเหนือ และการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2566
โดยปัญหาความต้องการของบ้านแพะยันต์ ตามมติการประชาคม 5 อันดับแรกคือ
1.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(เครื่องกรองน้ำ,ระบบท่อส่งน้ำ)
2.ขยายเขตการใช้ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) สายบ้านแพะยันต์ (ซอย 7) โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่
3.ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
4.ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค
5.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านแพะยันต์-แม่ขนาด
ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
24 กุมภาพันธ์ 2566

การประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนาด,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (24 ก.พ. 2566) เวลา 09.00 น. นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 1 (ครั้งที่ 1/2566) ของเทศบาลตำบลทากาศเหนือ และการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2566
โดยปัญหาความต้องการของบ้านแม่ขนาด ตามมติการประชาคม 5 อันดับแรกคือ
1.ปรับปรุงเสียงตามสายหมู่บ้าน
2.ขยายเขตการใช้ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ถนนสายต้นแดง-บ้านแม่ขนาด
3.ก่อสร้างแนวกั้นน้ำลำเหมืองนาฟาน
4.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแม่ขนาด-เลียบลำเหมืองดินหม่น (ซอย9)
5.ปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยเสือตาย-บ่อแร่
ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
24 กุมภาพันธ์ 2566

ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (20-21 ก.พ.2565) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในเขตเทศบาลตำบลทากาศเหนือ เพื่อรณรงค์ให้ ลด ละเลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (No Foam) ตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2566 และตรวจสอบฉลากสินค้า/บรรจุภัณฑ์ ดูวันหมดอายุสินค้าอุปโภค/บริโภค พร้อมทั้งให้คำแนะนำเจ้าของร้านค้าในการดูวันหมดอายุของสินค้า
21 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 38  (567 รายการ)