ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

มูลนิธิ

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
254
เดือนนี้
4,797
เดือนที่แล้ว
6,173
ปีนี้
42,505
ปีที่แล้ว
31,902
ทั้งหมด
230,397
ไอพี ของคุณ
44.192.254.173

1
ข่าวประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่นThaID,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
#ข่าวประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่นThaID
.......... ThaID (ไทยดี) คือ แอปพลิเคชันที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital ID) รวมถึงการเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face Verification System) ทางดิจิทัล เมื่อประชาชนเข้าไปใช้บริการจากทางภาครัฐหรือภาคเอกชนที่จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตน ก็สามารถเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน ThaID เพื่อยืนยันตัวตนได้เลย โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลให้เสียเวลา ถือเป็นการสร้างมิติใหม่ของการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
.........ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล DOPA-Digital ID สามารถดำเนินการ ดังนี้
..........ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID ลงในโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อนเข้ามาขอรับบริการลงทะเบียน ใช้ได้ทั้งระบบไอโอเอส (IOS) และระบบแอนด์ดรอย (Android)
..............ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี ดังนี้
1.ลงทะเบียนด้วยตนเอง
2.ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่
1.เลือกหัวข้อลงทะเบียนด้วยตนเอง
2.ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล
3.ถ่ายรูปหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยันหรือถ่ายใหม่
4.ถ่ายรูปหลังบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยันหรือถ่ายใหม่
5.ตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หากถูกต้องให้กดยืนยัน
6.ถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเอง
7.ตั้งค่ารหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้งโดยต้องไม่เรียงกัน และไม่ซ้ำกันเกิน 4 ตัว เช่น 1234, 1111
8.ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก
9.เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน
1.เลือกหัวข้อลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่
2.นำบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
3.ทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียน
4.ทำการเปิดแอปพลิเคชัน ThaID พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ของเครื่องโทรศัพท์มือถือ
5.ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล
6.ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง
7.แสกนลายพิมพ์นิ้วชี้กับเจ้าหน้าที่
8.แสกน QR code บนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ ด้วยแอพพลิเคชั่น ThaID
9.ตั้งค่ารหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้งโดยต้องไม่เรียงกัน และไม่ซ้ำกันเกิน 4 ตัว เช่น 1234, 1111
10.ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก
11.เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน
-งานทะเบียนออนไลน์
-ยื่นภาษีออนไลน์
-ระบบ Health link
-ระบบยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมออนไลน์
-แอปพลิเคชัน เงินเด็ก
-ระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
-ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
-ระบบ DIP e-services
-ระบบ SEIS
-ระบบจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านอินเตอร์เน็ต
-ระบบ LandsMaps
-สมุดสุขภาพ
-ระบบ Admission มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ระบบงานคดีปกครอง
*******กรณีลืมรหัสผ่าน สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ โดยการถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเองเพื่อขอสร้างรหัสผ่านใหม่
11 กันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
06 กันยายน 2566

สื่อสังคมออนไลน์ Facebook มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
06 กันยายน 2566

การจ่ายเงินสงเคราะห์ฯเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

การจ่ายเงินสงเคราะห์ฯเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

#สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

05 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
หากท่านไม่ติดต่อชำระภายในเดือน มิถุนายน 2566 จะมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ไปยังผู้ค้างชำระภาษี นอกจากค่าภาษีแล้วจะต้องชำระค่าปรับ และเงินเพิ่มด้วย ดังนี้
1.ชำระก่อนออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 10% เงินเพิ่มร้อยละ 1% ของค่าภาษีที่ค้าง
2.ชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 20% เงินเพิ่มร้อยละ 1% ของค่าภาษีที่ค้าง
3.ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 40% เงินเพิ่มร้อยละ 1% ของค่าภาษีที่ค้าง
#สอบถามเพิ่มเติม : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทากาศเหนือ
โทร : 0-5397-6998 ต่อ 206
28 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
26 มิถุนายน 2566

วันต่อต้านยาเสพติดโลก,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

" 26 มิถุนายน 2566 วันต่อต้านยาเสพติดโลก "
รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด

โดย เทศบาลตำบลทากาศเหนือ

26 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

การดูแลตนเองเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

23 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน "พร่ง เง็งผะดู " ณ บ้านแม่ขนาด ,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 ขอเชิญร่วมงาน "พร่ง เง็งผะดู " เรื่องราวชาวกะเหรี่ยง อ.แม่ทา  ณ บ้านแม่ขนาด หมู่ที่ 8 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

15 มิถุนายน 2566

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2566,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

"รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด"

14 มิถุนายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลทากาศเหนือ  เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศเหนือ
เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ
1.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัด สำนักปลัดเทศบาล
2.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) สังกัด กองคลัง
13 มิถุนายน 2566

วันสิ่งแวดล้อมโลก,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน
ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีนั้น เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเป็นวันที่เราควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อสภาพแวดล้อมของเราที่ย่ำแย่ลงทุกวัน สังเกตได้จากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้งหิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศร้อนขึ้น ซึ่งผลเหล่านี้ล้วนมาจากการที่มนุษย์เป็นคนทำลายธรรมชาติ ทำลายสิ่งแวดล้อมดี ๆ นั่นเอง ทำให้หน่วยงานของโลกจัดตั้งวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น

05 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

วันงดสูบบุหรี่โลก  สืบเนื่องจาก องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกๆ ประเทศ จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบและดวามสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการลด ละ เลิกบุหรี่

31 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญชวนร่วมงาน “มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน" ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค.66,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ขอเชิญชวนร่วมงาน “มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน" ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค.66
ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม) อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
01 พฤษภาคม 2566

งานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปจำลองเจ้าพ่อผาด่าน ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
#เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปจำลองเจ้าพ่อผาด่าน ประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2566 ณ ศาลเจ้าพ่อผาด่าน (อ่างเก็บน้ำแม่กึม) บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 1 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
26 เมษายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (161 รายการ)