ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,897
เดือนที่แล้ว
3,142
ปีนี้
18,901
ปีที่แล้ว
24,220
ทั้งหมด
174,891
ไอพี ของคุณ
3.235.65.220

1
ลงพื้นที่สำรวจดูน้ำท่วมขังบ้านหนองบัว (ศรีดงเย็น),เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (23 ก.ย. 2565) นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้นางสาวสายสมร ศิริษะ ปลัดเทศบาล และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจดูน้ำท่วมขัง เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป ณ บ้านหนองบัว (ศรีดงเย็น)
***************************************
23 กันยายน 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) บ้านดอยคำ,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (23 มิถุนายน 2565) นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้นายธนาทร อุตโพธิหา รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันด้านร่างกายและจิตใจ ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอยคำ
23 กันยายน 2565

ธรรมะสัญจรเคลื่อนที่สู่ประชาชนฯ ประจำปี 2565 วัดทาดอยแช่,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
 
วันที่ (19 กันยายน 2565) เวลา 19.00 น. นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ พร้อมด้วยคณะบริหารสมาชิกสภา และพนักงานกลุ่มกิจกรรมที่ 4 ของเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจรเคลื่อนที่สู่ประชาชนฯ ประจำปี 2565 ณ วัดทาดอยแช่
19 กันยายน 2565

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี บ้านแพะยันต์,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
 
วันที่ (18 ก.ย. 2565) นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้นายธนาทร อุตโพธิหา รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแพะยันต์
18 กันยายน 2565

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี บ้านท้องฝาย,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
 
วันที่ (18 ก.ย. 2565) นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้นายอนันต์ โชคอรพันธ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านท้องฝาย
18 กันยายน 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) บ้านป่าเลา,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
 
วันที่ (18 กันยายน 2565) นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้นายคงศักดิ์ ทะนะเงิน รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันด้านร่างกายและจิตใจ ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าเลา
18 กันยายน 2565

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี บ้านนาห้า,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (17 ก.ย. 2565) นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาห้า
17 กันยายน 2565

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านท้องฝาย,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (17 ก.ย. 2565) นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้นายธนาทร อุตโพธิหา รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อช่วยหญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม
และเพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านท้องฝาย
17 กันยายน 2565

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและส่งเสริมโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (17 กันยายน 2565) นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและส่งเสริมโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขนาด เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ขนาด
17 กันยายน 2565

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองผึ้ง,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
 
วันที่ (17 ก.ย. 2565) นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้นายอนันต์ โชคอรพันธ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อช่วยหญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม
และเพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองผึ้ง
17 กันยายน 2565

โครงการ การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี บ้านป่าเลา,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
 
วันที่ (17 ก.ย. 2565) นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้นายคงศักดิ์ ทะนะเงิน รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนและรณรงค์บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนทุกครัวเรือน
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าเลา
17 กันยายน 2565

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทากาศเหนือร่วมกับประชาคมตำบล,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทากาศเหนือร่วมกับประชาคมตำบล เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
วันที่ (16 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทากาศเหนือร่วมกับประชาคมตำบล เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ
16 กันยายน 2565

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและส่งเสริมโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (15 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและส่งเสริมโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะยันต์ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ
****************************
 
15 กันยายน 2565

พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ รุ่นที่ 1,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (15 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ รุ่นที่ 1 โดยมีท่านพระครูบรรพตพัฒนชัย เจ้าอาวาทวัดทาดอยแช่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงอำเภอแม่ทา นักเรียนผู้สูงอายุ ครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะยันต์ และเเขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ
15 กันยายน 2565

ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมขังและน้ำล้นลำเหมืองดอยแช่,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
 
วันที่ (11 ก.ย. 2565) นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจ และประชุมหารือร่วมกับพี่น้องชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ณ บ้านศรีดงเย็น บ้านดอยแช่ และน้ำล้นลำเหมืองดอยแช่ ณ บ้านแพะยันต์
12 กันยายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 32  (470 รายการ)