ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
979
เดือนที่แล้ว
3,258
ปีนี้
13,841
ปีที่แล้ว
24,220
ทั้งหมด
169,831
ไอพี ของคุณ
3.229.124.74


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสสร้างถนน คสล. สายบ้านแม่ขนาด-บ่อแ28 มิถุนายน 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แม่สะป๊วด-อ่างแม่กึม) ม.1 บ้านท้อง17 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ เทศบาลตำบลทากาศเหนือ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256429 ตุลาคม 2563
การตรวจสอบพัสดุประจำปี 256325 ตุลาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านดอยยาว หมู่ที่๑๖ -บ้านป่26 พฤศจิกายน 2562
การตรวจสอบพัสดุประจำปี 256229 ตุลาคม 2562
ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหนองบัว06 กันยายน 2562
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอลฟัลท์ติคอ05 กรกฎาคม 2562
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอลฟัลท์ติคอนกรี05 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอน กรีต (สายทางบ้านแม่ขนาด)15 พฤษภาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศเหนือเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษต13 มีนาคม 2562
การกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์06 มีนาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศเหนือเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายบ้า26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศเหนือเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี26 กรกฎาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศเหนือเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี26 กรกฎาคม 2561
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทากาศเหนือ (1 ม.ค.20 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่อโดเมนเนมเว็บไซต์รายปีและบริการดูแลเว็บไซต์เพื่อการป08 พฤศจิกายน 2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยาง25 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมและไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม13 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะห้องประชุมและเก้าอี้เอนกประสงค์ชนิดมีพักพิงและหมุนได้ 13 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านสำหรับห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษาที่ ๒๒๕๖๒28 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษาที่ ๒๒๕๖๒28 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลทากาศเหนือ02 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ขนาดชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดตาข่าย บ04 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ขนาดชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดตาข่าย04 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดบ่อน้ำตื้นและวางท่อคอนกรีตเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านดอยคำ 30 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด เทศบาลตำบลทากาศเหนือ30 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมดื่ม โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากใ19 สิงหาคม 2562
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง26 สิงหาคม 2562
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 12 23 กรกฎาคม 2562
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1223 กรกฎาคม 2562
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านท้องฝาย-บ้านหนองยางฟ้า23 กรกฎาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด27 มีนาคม 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ08 มีนาคม 2562
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านท้องฝาย-บ้านหนองยางฟ้า08 มีนาคม 2562
ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยยาว หมู่ที่ 1608 กุมภาพันธ์ 2562
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (สายทางบ้านนาห้า-บ้านสัน)13 พฤศจิกายน 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีตสายบ้านแพะยันต์09 กรกฎาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีตสายบ้านสบสะป๊วด09 กรกฎาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีตสายบ้านหนองผึ้ง09 กรกฎาคม 2561
ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 109 กุมภาพันธ์ 2561
ประการราคากลางรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมหล็ก (รางน้ำรูปตัวยู) บ้านป่าเลา หมู่ที่ 9 (2)08 กุมภาพันธ์ 2561
ประการราคากลางรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมหล็ก08 กุมภาพันธ์ 2561
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน256330 กันยายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม256331 สิงหาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม256331 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 256330 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม256222 มิถุนายน 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ไตรมาสที่409 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ไตรมาสที่319 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ไตรมาสที่224 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ไตรมาสที่130 มีนาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1